Föregående års fiskeövervakning

Fiskeövervakarna har bokfört 604 timmar övervakning under år 2023.
Övervakningen inleddes genast i januari och fortgick hela året.

Fiskeövervakning 2023
SpöStående redskapÅtgärder
Antal sammanlagtOKNät st.Katsa st.OKOmhänder-tagandePolis-anmälanAnmärkningUppvisnings-anmodanÅtgärds-eftergift
1 0557901441316115103346
OK =inget att anmärka