Strategier, forskning och rapporter

Fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan bör ta i beaktande de landsomfattande planerna för förvaltning av fiskresurserna, i Helsingfors-Esbo fiskeriområdes fall bland annat den nationella strategin för lax och öring, de vattendragsspecifika återupplivnings- och skötselplanerna för
Östersjöns havsöring
och den nationella kräftstrategin samt den nationella fiskvägsstrategin.

Rapporter

Rapporter som kommit till fiskeriområdets kännedom år 2023

Rapporter som kommit till fiskeriområdets kännedom år 2022: