Övervakning

Målsättningen med fiskeövervakningen är att säkerställa sig om att fisket är lagligt och lovligt. På så sätt stöder man fiskeriområdets arbete med att utveckla fisket och vårda fiskbestånden. Övervakning utförs inom hela fiskeriområdet.

Fiskeriområdet anlitar 10 fiskeövervakare.
Du får kontakt med fiskeriområdets övervakare via fiskeövervakningskoordinator
Sari Snellman sari.snellman(at)hel.fi, tel. +358 50 356 9243.